Optie 3 – Analytics Reviewed

Heeft u in het verleden Analytics toegepast op een bedrijfsproces? Bent u benieuwd hoe het op dit moment functioneert? In de optie Analytics Reviewed kijk ik naar de effectiviteit van een Analytics toepassing of adviseer ik u over hoe deze gemeten kan worden. Kortom, de optie Analytics Reviewed kunt u zien als een onderhoudsbeurt of een inspectie van uw analytics toepassing.

De Jong Analytics & Advies – ook voor een Analytics onderhoudsbeurt, second opinion of effectmeting.

Analytics Reviewed samengevat:

Wat is het?

  • Analyse van een eerder gerealiseerde Analytics toepassing

Wat levert het op?

  • Inzicht in de effectiviteit of een advies om de effectiviteit meetbaar te maken
  • Aanknopingspunten voor verbetering van de oplossing

Voor wie?

  • U heeft Analytics al in verschillende toepassingen in gebruik
  • U heeft al enige tijd niet meer naar de parameters van de Analytics toepassing gekeken
  • U heeft meer onderbouwing nodig bij de effectiviteit van Analytics toepassingen

Wilt u eens van gedachten wisselen over dit traject?