Privacy StatementUw privacy is belangrijk.

Uw privacy is belangrijk. Daarom gebruikt deze website alleen functionele en analytische cookies. Onder analytische cookies valt het gebruik van Google Analytics om te zien hoe bezoekers deze website gebruiken. Daarbij worden IP-adressen geanonimiseerd door de laatste drie cijfers van het IP-adres te maskeren. Ook heeft Google voor deze site geen toestemming  de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Dit is vastgelegd in de bewerkersovereenkomst die de Jong Analytics & Advies heeft gesloten met Google.